Muzeum Silników Stacjonarnych
FUNDACJA MUZEUM SILNIKÓW STACJONARNYCH I TECHNIKI ROLNICZEJ "S"
NIP: 8191667480

Konieczkowa 76
38-114 Niebylec
Polska


Adres e-mail: muzeum.silnikow@interia.pl
Numer telefonu: (+48) 668 411 632

Podmiot wpisany do REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem 0000680405 przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Blue Media S.A.)